Tarieven

Tarieven per 1 januari 2019

Het is mogelijk om een keuze te maken in behandelwijze; alleen homeopathie of alleen bioresonantie of alleen orthomoleculaire therapie, maar ook een combinatie van allemaal. Of u komt alleen voor een gezondheidsscan met de Oberon. Een eerste consult duurt doorgaans één uur tot 5 kwartier. Een vervolgconsult duurt meestal drie kwartier en vindt na enkele weken plaats. Over het algemeen bestaat een behandeling uit enkele consulten. Er is vaak met enkele consulten een goed resultaat te behalen.

De tarieven zijn als volgt samengesteld:

Eerste consult (1 uur-75 minuten) € 110,-
Vervolgconsulten (45 minuten) € 85,-
Consulten kort of acute klacht € 55,-
Telefonisch consult (per 15 minuten) € 25,-
Email consult € 25,-
Herhalingsvoorschrift € 15,-Betaling

U kunt bij mij met PIN of contant betalen.Annuleren of verzetten

Een afspraak annuleren of verzetten kan telefonisch of per email en is tot 48 uur van tevoren kosteloos. Indien dit niet tijdig gebeurt zal € 55,- (het wegblijftarief) in rekening worden gebracht in verband met de gereserveerde tijd.

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen.Vergoedingsregeling zorgverzekeraars

Biopathie is geregistreerd lid bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. Ook is Biopathie geregistreerd lid bij de Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde. De MBOG en de NVKH zijn aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. RBCZ-leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen wat betreft opleiding, nascholing en praktijkvoering. De MBOG is aangesloten bij de KAB, welke de kwaliteitseisen handhaaft van de therapeut. De NVKH is aangesloten bij Quasir, die eventuele klachten afhandelt. U betaalt contant aan het eind van het consult, bij voorkeur per pin. De factuur krijgt u meteen mee. Deze kunt u declareren bij uw zorgverzekering. De uiteindelijke vergoeding hangt af van uw verzekering. Ik raad u aan om voor de behandeling eerst contact op te nemen met de verzekeraar om u te laten informeren over de hoogte van de vergoedingen.Verzekering

De klassieke homeopathie, bioresonantie en orthomoleculaire therapie worden gezien als alternatieve zorg. Dit betekent dat de vergoeding niet vanuit de basisverzekering komt, maar uit de aanvullende verzekering. Daardoor gaat de vergoeding niet ten koste van het eigen risico. Wanneer u verwacht veel gebruik te maken van alternatieve zorg is het raadzaam om uw polis hier op af te stemmen. In onderstaand overzicht ziet u de vergoeding per verzekeringsmaatschappij.
NVKH Vergoedingen overzicht 2020Biopathie Privacyverklaring

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Verder werk ik volgens de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenbehandeling (KAB).

 • Uw dossier bevat uw persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
 • aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of een diëtist.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats,
 • uw klantnummer en/of uw geboortedatum,
 • de datum van de behandeling,
 • een korte omschrijving van de behandeling en behandelcode
 • consultkosten
 • eventueel supplementen die u meekrijgt ter ondersteuning van de behandeling en hun kosten

Derde partijen

Dit zijn mensen die mij bij de praktijkvoering ondersteunen. Zij zijn op de hoogte van de nieuwe privacyregels. Mensen die mij ondersteunen zijn:
WEGA Automatisering:
Het Gareel 5
8256 DM Biddinghuizen
0321 - 333 911